موعظات ویدیویی

ملاقات با مسیح / کشیش افشین  

   
   

 

   
   

 

ملاقات با مسیح 106

قسمت اول: انجیل مرقس 2: 13 – 3: 6
قسمت دوم: زندگی مقدس

   

 

ملاقات با مسیح 107 from Petra_PBC TV on Vimeo.

ملاقات با مسیح 108

قسمت اول: انجیل مرقس 3: 7 - 35
قسمت دوم: کلیسا