تبریک میگوییم !

تبریک میگوییم !

خداوند به شما عزیزان که بنام مسیح با یکدیگر مشارکت دارید برکت دهد . طبق متی 20: 18 زمانی که شما ایمانداران عزیز بنام عیسی مسیح با هم متحد میشوید خداوند عیسی مسیح خود در میان شما حضور دارد و به شما قدرت می دهد که درهای ملکوت آسمان را باز کنید . در حقیقت کلید ملکوت آسمان در دست شماست. طبق متی 16: 19 کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم . وآنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین بگشاید در آسمان گشاده شود . بسیار جالب است که بدانید که در واقع هزاران نفر به کلیسای خانگی متعلق هستند بدون اینکه خودشان بدانند ! اجازه بدهید توضیح بدهم: کتاب مقدس را باز کنید به رومیان 16 آیات 13- 16 نگاه کنید . شما می توانید براحتی هویت کلیسای خانگی را در این آیات تشخیص بدهید . درآیه 5 کلیسا را درخانه پرسکلا و اکیلا ملاقات میکنیم . گروهها و اقرادی در این خانواده الهی وجود دارند که ما آنها را در آیات 15، 14 و 10 ملاقات می کنیم . برادران که با ایشانند " و" .. همه مقدسان که با ایشانند. طبق آیه 5 معنی کلمه " کلیسا " به تعداد افرادی اطلاق می شود که درکنار یکدیگر و به نام عیسی مسیح چه درخانه یا در هرمکان دیگر جمع می شوند. اما چرا ؟ شاید برای شما این سوال پیش بیاید که تنها در آیه 5 یعنی درگروه اول کلمه کلیسا گفته شده است و در بقیه اجتماعات کلمه کلیسا به کار نرفته است . پولس لغت یونانی " کلیسا " را در این آیات به کار برده است . و مترجمین آن را " کلیسا " ترجمه کرده اند که به معنای " اجتماع گروهی " است . و در زبان یونانی در عهد جدید این کلمه به هر نوع گروه می توانست نسبت داده شود . نکته قابل تذکر این است که بسیاری از اسامی مانند گروههای خانگی و جلسات مطالعه کتاب مقدس و غیره، در واقع کلیساهای خانگی هستند . افرادی که در کلیسای خانگی مشارکت و تجربه خوبی داشته اند به خوبی می دانند که چطور شهادت دادن درجمع ایماندارن به مسیح باعث برکت ایشان شده است . همچنین صمیمیت و محبت را بین افراد حاضر در آن جمع چه در ارتباط با خودشان وچه در رابطه با خداوند برقرار می کند . همه آنانی که در کلیسا های خانگی خدمت کرده اند اقرار می کنند که چطور دلها در حضور خدا با هم یکی شده و افراد جدید با مسیح آشنا می شوند رومیان 1 : 16 را بخوانید . در این باب می خوانیم پولس رسول پیام انجیل مسیح را به کلیساهای مختلف می برد . ایماندارنی که این پیامها را می شنیدند، به خوبی می دانستند که چه درمحلی که خدمت می کنند و تعلیم می دهند و چه وقتیکه برای بشارت به جاهای دیگر می روند ایمانداران آنها را حمایت و پشتیبانی میکنند و به این ترتیب تعداد زیادی کلیسای خانگی برای پرستش و مشارکت تشکیل شده بود . به همین شکل کلیساهای خانگی می بایست توسط ایمانداران پشتیبانی و حمایت مالی بشوند

کلیسای خانگی

کلیسا خانگی مکانی است که در آنجا شما به معنای واقعی تشویق می شوید . افسسیان 12 رومیان 12 - 14 اول قرنتیان باب 4 را که در مورد عطایای روحانی صحبت می کنند بخوانید. در این باب ها از محبت صحبت می شود محبتی که باعث رشد و بنا در کلیسای خانگی می شود . و این محبت عمیق مسیح سبب می شود که به خواهر و برادران خود و همچنین عطایایی که روح القدس به هر یک از آنها بخشیده است احترام بگذاریم. شما همانند قسمتی از همان گروههایی هستید که پولس آنها را یاقته بود و آنها را تعلیم می داد تا در کلام خدا رشد کنند . اگر پرستش قرن اول را نمونه قرار بدهیم بسادگی متوجه می شویم که اتحاد و صمیمیت به طور قطعی جزوضروریات و اساس کلیساها بوده است. درحقیقت شما خودتان را آماده میکنید تا جزو اعضا ی بدن مسیح بشوید ( افسسیان 3 : 15 ).

الگوی کتاب مقدس برای رهبری کلیسا

یک هشدار

وقتیکه کلیسای خانگی به جای محیط اطرافش فقط روی خود و اعضای گروه خود متمرکز شود از نظر روحانی رکود خواهدکرد و رشد نمیکند . این کلیسای خانگی به همان کلیساهایی تبدیل می شوند که خودشان را مقدس تر از دیگران می دانند ولی در عمل میوه ای ندارند. اما کلیساهای سالم تمرکز خود را بر روی مردمی میگذارد که نجات پیدا نکرده اند و افراد جدید را جذب می کنند . خداوند به کلیساها عطایای روحانی می بخشد مطابق آنچه که کلیساها نیاز دارند و با افزایش تعداد آنها ایماندارانی که مدتی تعلیم دیده اند تربیت می شوند تا بتوانند خدمت را در گروهای جدیدی شروع کنند . امیدواریم که ایجاد این سایت بتواند قدم مفید وموثری باشد برای رشد و همبستگی شما در مسیح عیسی باشد . ارتباط با ما سایت و برنامه های تلویزیونی کلیسای خانگی برای کمک و تاسیس و ادامه خدمت کلیساهای خانگی تهیه شده است . در صورت نیاز به کمک و مشورت در زمینه های مختلف و بهنگام بروز مشکلات می توانید با ما تماس بگیرید و از تجربیات خادمین خدا در این زمینه برخوردار شوید برای تماس با ما با تلفن واز طریق ایمیل می توانید مسائل خود را مطرح کرده و تا در حد امکان به مشکلات شما رسیدگی شود در صورت تمایل کلیسای خانگی شما می تواند به عضویت گروه کلیساهای خانگی در سراسر جهان در آمده و با توجه به مسائل امنیتی از تجربیات دیگر گروهها نیز استفاده کند . خداوند خود شما را استوار کرده و محافظت کند .

ارتباط با ما

سایت و برنامه های تلویزیونی کلیسای خانگی برای کمک و تاسیس و ادامه خدمت کلیساهای خانگی تهیه شده است . در صورت نیاز به کمک و مشورت در زمینه های مختلف و بهنگام بروز مشکلات می توانید با ما تماس بگیرید و از تجربیات خادمین خدا در این زمینه برخوردار شوید برای تماس با ما با تلفن واز طریق ایمیل می توانید مسائل خود را مطرح کرده و تا در حد امکان به مشکلات شما رسیدگی شود در صورت تمایل کلیسای خانگی شما می تواند به عضویت گروه کلیساهای خانگی در سراسر جهان در آمده و با توجه به مسائل امنیتی از تجربیات دیگر گروهها نیز استفاده کند . خداوند خود شما را استوار کرده و محافظت کند .